Creatieve muziekles of vioolles op maat

Voor kinderen tot 18 jaar. Individueel of in groepen.

" Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel " - Plato

Uitleg

Wie gebruik kan maken van muziek heeft extra mogelijkheden om zichzelf te uiten en met anderen te communiceren.

Muziek kan lichaamsbeweging, bewustwording van het eigen geluid, samenspel en tijdsbesef bevorderen.

Met muziek kan je sfeer creëren en gevoelens, gedachten en gebeurtenissen symbolisch tot uitdrukking brengen.

Muziek maakt communicatie mogelijk als woorden tekort schieten.

Zowel voor normaal begaafde kinderen als voor hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme, leerproblemen, ADHD, verstandelijke of lichamelijke beperkingen en psychiatrische stoornissen kan muziek veel betekenen.

Muziek als creatieve vorm van zelfexpressie kan de innerlijke kracht hoorbaar, voelbaar en zichtbaar maken waardoor nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling ontstaan.

Creatieve muziekles

Creatieve muziekles onderscheidt zich van de reguliere muziekles door de creatieve en experimentele manier waarop met muziek wordt omgegaan. Ontdekkend leren vanuit de eigen mogelijkheden van het kind staat centraal in deze les.

Creatieve muziekles is vooral gericht op kinderen die zich door hun leerstijl minder thuis voelen in het reguliere muziekonderwijs. 

Kinderen tot 18 jaar kunnen zich aanmelden voor de muziekles.
Aanmelden kan individueel of in groepen van maximaal 6 kinderen.

Na aanmelding volgt een gratis intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek worden de muzieklessen op maat gemaakt.

In de creatieve muziekles is van alles mogelijk. Experimenten met klank en vorm. Bewegen en tekenen op muziek. Zelf eenvoudige instrumenten maken. Ritmes en melodieën spelen. Grafische partituren maken. Het eigen stemgeluid ontdekken en zingen. Noten leren lezen. Of bijvoorbeeld alles leren over het orkest. 

Invalshoeken, methoden en technieken komen onder meer uit het muziekonderwijs, de creatieve psychotherapie, kindercounseling, stemexpressie en totale communicatie.

Het aantal creatieve muzieklessen is afhankelijk van de vraag.
Creatieve muziekles is 1 keer per 2 weken.
Een creatieve muziekles duurt 1 uur.

Frequentie en duur van de creatieve muzieklessen kunnen indien nodig in overleg worden aangepast.

Creatieve muzieklessen op basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs behoren tot de mogelijkheden.

Muzikale ervaring is niet nodig.

Creatieve vioolles

Creatieve vioolles onderscheidt zich van de reguliere vioolles door de creatieve en experimentele manier waarop met de muziek en de viool wordt omgegaan. Ontdekkend leren vanuit de eigen mogelijkheden van het kind staat centraal in deze les.

Creatieve vioolles is vooral gericht op kinderen die zich door hun leerstijl minder thuis voelen in het reguliere vioolonderwijs. 

Kinderen tot 18 jaar kunnen zich aanmelden voor de vioolles.
Aanmelden kan individueel of in groepen van maximaal 6 kinderen.

Na aanmelding volgt een gratis intakegesprek. In dit gesprek wordt gekeken naar de motoriek en het muzikale gehoor en krijg je alle informatie over het huren of kopen van een viool. Aan de hand van het intakegesprek worden de vioollessen op maat gemaakt.

Viool leren spelen is het uitgangspunt van de creatieve vioolles.
Dit kan vanaf de basis tot hoog niveau op verschillende manieren.

Bij voldoende belangstelling wordt er naast de vioolles periodiek een voorspeelavond georganiseerd. Deelname is niet verplicht.

Invalshoeken, methoden en technieken komen uit het onderwijs, vioolonderwijs, creatieve psychotherapie, kindercounseling, neuropsychologie van het musiceren en totale communicatie.

Creatieve vioolles is 1 keer per week.
Een creatieve vioolles duurt 1 uur.

Frequentie en duur van de creatieve vioollessen kunnen indien nodig in overleg worden aangepast.

Voor het viool spelen zijn bepaalde motorische vaardigheden nodig en een redelijk tot goed muzikaal gehoor.

Aanmelden/ contact

Aanmelden voor creatieve muziekles of creatieve vioolles kan telefonisch of via de website. De adresgegevens van ConFusion en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op de contactpagina.

Voor advies of extra informatie kan je telefonisch contact opnemen met ConFusion of via het contactformulier op de contactpagina.

Kosten/ betaling 2016

Het intakegesprek is gratis. Voor de muziekles en vioolles geldt:

  • Individuele les € 35,- per persoon per keer
  • Groepsles 2 tot 6 kinderen € 15,- per persoon per keer
  • Groepsles onderwijs € 50,- per klas per keer

Bovenstaande prijzen zijn voor de muzieklessen inclusief materiaalkosten. Afhankelijk van de vraag kunnen voor scholen extra materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Bovenstaande prijzen zijn voor de vioollessen exlusief de kosten voor bladmuziek en vioolhuur.

Particulieren betalen contant na afloop van iedere muziekles of vioolles. Indien gewenst kan een factuur worden gemaakt.

Betaling via PGB behoort tot de mogelijkheden.

Scholen betalen na ontvangst van de factuur.

Afmeldingen minder dan 24 uur vóór de afspraak worden volledig in rekening gebracht.